Integrovaná logistika

V minulosti jsme úspěšně budovali skladové systémy a vytvářeli automatizované skladové procesy. To děláme pořád, ale trochu se to změnilo. Naše znalosti o technice a procesech nám proto dnes pomáhají ještě více. Pro naše zákazníky na celém světě vytváříme řešené typu End-to-End v rámci celého dodavatelského řetězce. Logistické centrum je dnes centrem obchodování našich zákazníků. Naši zkušení zaměstnanci chápou a rozumějí procesům a strojům a mají technické kompetence v oblasti mechaniky, PLC a IT.

Kromě toho známe vaše trhy. Naplánujeme, realizujeme a provozujeme logistická centra tak, aby byla hospodářsky úspěšná, za podpory našich OnSite týmů a integrujeme logistická řešení do ekosystému zákazníků; End-to-End. WITRON je odborník na integraci systémů, je operátorem a dodavatelem logistických služeb pro naše zákazníky, kterým garantujeme výkonnost v oblasti dodávek. Tento příslib dodržujeme i díky práci našich zaměstnanců. Společně s našimi zákazníky vyvíjíme systémy a procesy, které vás osloví z ekonomického i ekologického hlediska. Taková je budoucnost logistiky ve 21. století.

Více než 50 let úspěšné přítomnosti na trhu

+
Angažovaní zaměstnanci
+
Učni v roce 2023
+
m² výrobní plochy
+
miliard euro - obrat za rok 2023
+
prodaných COM po celém světě
+
OPM týdně zpracovává palety a kontejnery na kolečkách
+
mil. koncových zákazníků denně obsloužíme
+
poboček s každodenními dodávkami
+
procent našich zákazníků podniká v oboru obchod a distribuce
Naše mise
Naše kultura
Naše pobočky
Naše nadace
Naše mise

Před více než 50 lety založil společnost WITRON Walter Winkler společně se svou ženou Hildegardou. Je to jeho životní dílo. Spolu s ním vyvíjíme pro obchod, E-Commerce a průmysl systémy, které našim zákazníkům vytvářejí konkurenční výhody. Pokud chcete plánovat a realizovat nejlepší logistické systémy, musíte počítat s celou řadou faktorů. Naše stabilita je základem důvěryhodnosti, ústřední roli hraje ale také aktivní přístup. Zákazníci poznají, že pracujeme s plným nasazením na tom, abychom naplnili důvěru, kterou v nás vložili. Nosnými pilíři jedinečné firemní filozofie je úsilí být stále lepšími než konkurence, převzetí odpovědnosti, předvídatelnost, dodržování příslibů a nadšení pro věc. To jsou pilíře naší firemní filozofie.

Walter Winkler ist der Gründer von WITRON
Naše kultura

Ukazatel cesty - to je ten správný obrázek toho, čím společnost WITRON je. Spolehlivá, pevně ukotvená, vždy zaměřená na cíl s perspektivou dalšího vývoje, přitom není nikdy samoúčelná, ale naopak, je součástí většího celku. Podobně jako ukazatel cesty nabízí společnost WITRON zákazníkům jistotu, orientaci a vede je k optimálnímu výsledku. Být součástí pro nás znamená také jednat hospodárně, ekologicky, strategicky a s ohledem na sociální aspekt. Tyto čtyři body podle nás definují udržitelné podnikání. Naším cílem od samého začátku je dopracovat se k co nejlepšímu řešení každého problému přímo od nás, z Horního Falcka. Naše společnost se věnuje průmyslovým řídicím systémům. V 80. letech minulého století jsme začali s realizací strojních řídicích jednotek pro zařízení na vlnitou lepenku. Vstupem do oboru řízení v oblasti logistiky a specializací na tento obor jsme se ve společnosti WITRON vydali na novou cestu. Jsme hrdí na to, že jsme přitom dokázali v tomto oboru překonat různé milníky. Především jsme ale rádi, že můžeme řadu desetiletí spolupracovat s celou řadou našich zákazníků.

Im Logistikhof von WITRON entstehen die Planungen für die Logistikzentren
Naše pobočky

Doma jsme v Parksteinu v Horním Falcku. Naše systémy vyrábíme v Německu. V sídle společnosti pracuje 2000 zaměstnanců. Ke své domovině se hlásíme. V roce 2019 investovala společnost WITRON více než 200 milionů euro do nových výrobních kapacit v místě svého působení. Výrobní plocha společnosti WITRON se po investici zvětšila na více než 220 000 m². Kromě toho máme zastoupení na následujících trzích: Francie, Španělsko, Nizozemsko, Velká Británie, Kanada, USA, Austrálie a Singapur. Pobočka v Nizozemsku se stará i o trhy Beneluxu a Skandinávie.

WITRON Werk 2 Nord
Naše nadace

Nadační model společnosti WITRON zajišťuje kontinuitu, stabilitu, udržitelnost a je synonymem obecné prospěšnosti. Walter Winkler: „Podle mého pevného přesvědčení zajišťuje struktura nadace našim zaměstnancům a zákazníkům maximum spolehlivosti a transparentnosti jako základ dlouhodobého partnerství. Vnímám firmu zásadně jako sociální zařízení. To podle mě znamená: Lidé, kteří jsou zde zaměstnáni, musejí dostávat plat za svou práci. Důležité je dlouhodobé zachování firmy. To konkrétně znamená nechávat to, co jsme ekonomicky získali, ve firmě a poskytnout to ve prospěch zaměstnanců.“

Azubis bei WITRON

Výzva pro nás: Supply Chain and Warehouse Intelligence

Jsme dodavatelé logistických služeb. Ne však v klasickém smyslu slova, my navrhujeme design skladů a kompletní hodnotové řetězce. Logistické centrum řídí tok zboží, proto nás čekají spolu s novými technologiemi také nové úkoly“, vysvětluje Helmut Prieschenk, ředitel společnosti WITRON. Spolu se svým týmem usiluje o další optimalizaci strojů, ale mnohem větší potenciál zvyšování efektivity leží v oblasti výměny informací mezi dopravou, logistickým centrem a koncovým zákazníkem.

„Dokážeme zboží ve skladu nachystat velmi rychle, ale to zákazníkovi nijak nepomůže, pokud pořád ještě u rampy nestojí náklaďák. Z ekonomického a ekologického hlediska to nedává smysl. Inteligentní řízení procesů ušetří peníze, zvýší flexibilitu a pomůže nám v udržitelnosti našich procesů, protože u výše uvedeného případu nemusí zařízení pracovat na maximální výkon, stačí energeticky úsporný výkon“, říká Prieschenk. Jak to funguje zjistíte z Podcastu.

Auszeichnung WITRON Bayerns Best 50
WITRON ist VDMA Mitglied
WITRON ist Mitglied bei Innovativ durch Forschung
WITRON is Member Company MHI
WITRON ist EHI Mitglied
VDMA ist Blue Competence Mitglied