Projekty / Obchod / distribuce / Berner spoléhá na systém DPS
Berner spoléhá na systém DPS
Nové logistické centrum Albert Berner Deutschland GmbH v Künzelsau umožnilo signifikantní rozšíření skladových a vychystávacích kapacit v centrálním skladu německé distribuční společnosti skupiny Berner. Systém vychystávání do přepravek DPS přitom zajistí optimální logistické procesy a přispívá k trvalému zvyšování výkonu v mimořádně konkurenčním tržním prostředí.
Zákazník: Albert Berner Deutschland GmbH
Skupina podniků Berner patří k předním evropským přímým distributorům drobných součástí pro profesionální využití ve stavebnictví a v řemeslech spojených s automobilismem a průmyslem. Efektivní mezinárodní dodavatelský řetězec hraje rozhodující roli pro trvale udržitelný úspěch společnosti. Rozšířením skladových kapacit a kapacit pro vychystávání zakázek v pobočce Künzelsau vytvořila společnost Berner základ pro vysoce výkonnou logistiku.
Místo
Künzelsau
Odvětví
Obchod / distribuce
Produkty
25 000 položek (drobné součásti)
Řešení
DPS
Zvláštnosti projektu
Měnící se prodejnost jednotlivých položek v závislosti na struktuře zakázky systém DPS zohlední automaticky variabilním umisťováním ve statických nebo dynamických kanálech s přepravkami, v součtu je to u společnosti Berner 2200 ks. Vzhledem k přístupu těchto kanálů k 6500 různým položkám se výrazně zkracují trasy pracovníků při vychystávání zakázek. Tento princip také umožňuje mimořádně kompaktní skladování. Odběr položek probíhá ve dvou vzájemně propojených úrovních na celkem 20 vychystávacích pracovištích, která jsou zásobována skladovým zbožím pomocí šesti regálových zakladačů (RBG). Ve skladu přepravek DPS se třemi uličkami jsou v každé uličce integrovány vždy dva regálové zakladače, které přebírají nejen funkci vyskladnění a naskladnění, ale také zajišťují kontinuální doplňování přepravek ve vychystávacích kanálech DPS. Rozšířena byla také kapacita skladu: Pokud bylo před rozšířením k dispozici 21 500 paletových míst a 57 000 míst pro přepravky, může dnes Berner využívat dalších 2300 paletových míst. Navíc se kapacita skladu přepravek dalšími 55 000 skladovými místy téměř zdvojnásobila.
Výzva
Společnost Berner investovala do obnovy své logistiky zhruba jedenáct milionů euro. Z toho 8,5 milionů euro připadlo na práce společnosti WITRON. Téměř všechny položky společnosti Berner, a je jich na 25 000, jsou skladovány v logistickém centru Künzelsau, ze kterého je na logistický systém napojeno zhruba 1000 dodavatelů. Vychystávání všech položek typu A i B, což odpovídá celkem 6500 různým produktům, probíhá ze systému DPS přímo do krabic, doplňování je kompletně automatizováno. Tímto způsobem bylo možné zvýšit průchodnost logistického centra Berner o 80 procent v porovnání s předchozím řešením, chybová kvóta vztažená na všechny dodávky klesla na 0,04 procenta a jeden a půl směnový provoz bylo možné snížit na současnou jednu směnu denně. Ve výsledku došlo k výraznému poklesu také u nákladů na logistiku. Kromě toho byl zvýšen výkon při vychystávání zakázek u společnosti Berner na zhruba 3000 orderlines za hodinu. Zaměstnanci mohou odbírat položky a balit je do krabic na ve vychystávacích zónách DPS a to jak z přepravek tak z palet. Tím společnost Berner zajišťuje potřebnou flexibilitu, výhody systému DPS nejsou vyčerpány i při aktuální změně na 25 000 zalistovaných položek dodavatelského programu.
Hodnocení zákazníka
Berner dává svým zákazníkům příslib dodávek do 24 hodin od okamžiku záznamu zakázky do systému SAP. Last-Order-Time v této souvislosti nehraje žádnou natolik ústřední roli, protože velká část objednávek je doručena v průběhu dne. Prodloužením ze 13 na 15 hodin by bylo možné vyřídit všechny poptávky zákazníků do dalšího pracovního dne – a to je důležitý prodejní argument v konkurenčním tržním prostředí. Dříve spěšné zakázky jsou dnes našimi běžnými zakázkami. Díky vysoké dynamice systému DPS dokážeme bez problémů splnit požadavky našich zákazníků, které se týkají dodávek.