Projekty / Výroba s distribucí / GARDENA vychystává zboží pomocí systému WITRON
GARDENA vychystává zboží pomocí systému WITRON
Výrobce potřeb pro zahradu GARDENA optimalizuje své procesy v oblasti logistiky a vychystávání zakázek pomocí systému DPS WITRON. Kompaktní, ale současně vysoce dynamické zařízení pro drobné zboží vhodné k umístění do boxů bylo velmi rychle integrováno do stávající intralogistiky a je v současně tím nejlepším v oblasti logistiky pro vychystávání zakázek u firmy GARDENA.
Zákazník: GARDENA / HUSQVARNA
Zahrada požívá v Evropě vysokou hodnotu jako rozšířený obytný a životní prostor. A každému zahrádkáři se rozbuší srdce, když mluví o elektrických sekačkách, velkoplošných zavlažovačích nebo o zahradní sprše. Všechny tyto výrobky má na svědomí výrobce GARDENA a jsou současně důvodem trvalého úspěchu tradičního výrobce z Ulmu.
Místo
Ulm
Odvětví
Výroba s distribucí
Řešení
DPS
Svazek
9 milionů operací při vychystávání zboží
Zvláštnosti projektu
Vychystávání zboží probíhá podle principu „Pick & Pack“. Na přebalovacích pracovištích jsou osazovány prázdné zásobníky podle požadavků na vychystávání z hostitelského počítače krabicemi se zakázkami. Následně projdou přes DPS. Pracoviště pro vychystávání zakázek jsou podél uličky uprostřed automatického doplňovacího skladu se zásobníky, který je pevnou součástí systémového řešení DPS. Každému pracovišti pro vychystávání zakázek jsou přiřazeny logické statické a dynamické kanály pro odběr zboží. Odběr je vizualizován pomocí terminálu a displeje Pick-by-Light. Pracoviště pro vychystávání zakázek jsou propojena smyčkou. Kompletní vychystané zásobníky se zakázkou a krabice se zakázkou se následně přesouvají ke skluzům tak, aby byly zakázky sloučeny, kde jsou jednotlivé balíky distribuovány pro jednotlivé destinace. K tomu potřebná data ohlásí počítač pro správu skladu Witron prostřednictvím systému LMS řídicí jednotce této části zařízení. Tímto způsobem je aktuálně vychystáno zhruba 800 různých položek v rámci DPS.
Výzva
Pro výrobce zahradní techniky je naprosto rozhodující, aby zboží bylo vždy vychystáno v optimálním prostoru pro vychystání zakázky - objemově menší položky, jako jsou například hadicové spojky, patří do DPS, velké položky jako jsou sekačky do běžných prostor pro vychystávání zakázek. Nehledě na celkové plánování zahrnoval rozsah plnění ze strany společnosti Witron zpracování projektu jako kompletně odpovědný generální dodavatel, implementaci správy skladu a řízení toku materiálu včetně dodávek a montáže automatického skladu zásobníků, napojení dopravníkové techniky a regálových zakladačů. Jednotlivě sestává modul DPS ze tří přebalovacích stanic, jedné uličky pro vychystání zakázek s pěti odběrnými místy a 640 vychystávacími kanály, z toho je podstatná část dynamická, jednoho automatizovaného skladu zásobníků se dvěma uličkami, v každé jeden regálový zakladač, a z celkem 8700 skladových míst obsazených s dvojnásobnou hloubkou. Od února 2006 profituje společnost GARDENA systémem DPS z maximální standardizace spojené s variabilitou a modulárností.
Hodnocení zákazníka
Systém DPS umožňuje rozšíření a snadno zvládá úpravy rámcových podmínek v souladu s projektem, jako je třeba topologie budovy, počet položek nebo potřebný výkon při odběru. Díky tomu umožňuje i odstupňování a později i rozšíření. I přes integrování dalších států s přímými dodávkami a s tím spojeným nárůstem odběrů minimálního množství zboží pro některé skupiny zákazníků jsme dokázali s ohledem na srovnatelné období loňského roku zvýšit produktivitu vychystávání o hodnoty mezi 16 až 32 procenty. Už jen v uplynulých dvou letech přešla společnost GARDENA navíc na přímé dodávky do specializovaných prodejen a hobbymarketů v Itálii, Španělsku, Francii, Nizozemsku a v Belgii. Tato silná koncentrace na logistické centrum v Ulmu povede v tomto roce k dalšímu nárůstu operací spojených s vychystáváním, předpokladem na devět milionů