Projekty / Obchod / distribuce / Migros - logistika budoucnosti
Migros - logistika budoucnosti
Švýcarský obchodník Migros provozuje od roku 2011 jedno z nejmodernějších a největších logistických vysoce výkonných zařízení v Evropě. Promyšlený řetězec procesů zajistí, aby se každodenně dostaly všechny produkty ze spektra více než 3500 položek různého koloniálního zboží (suchý sortiment) přesně a v nejlepší kvalitě na prodejní pulty poboček. Přitom jsou používány patentované technologie OPM/COM.
Zákazník: Distribuční centrum Migros Verteilzentrum Suhr (MVS) AG
Od roku 2000 provozuje společnost Migros v pobočce Suhr prostřednictvím samostatně fungující dceřiné logistické společnosti Migros Verteilzentrum Suhr (MVS) AG národní švýcarské distribuční centrum sortimentu suchých potravin. Více než 600 poboček Migros nejrůznějšího druhu a velikosti dostává zboží v individuálních rytmech dodávek podle množství prodeje, zpravidla do 24 nebo 48 hodin po objednání.
Místo
Suhr, Švýcarsko
Odvětví
Obchod / distribuce
Produkty
4500 položek sortimentu suchého zboží
Řešení
OPM s 28 stroji COM, sklad přepravek s 56 uličkami a 285 000 skladovými místy, 131 regálových zakladačů
Svazek
Až 315 000 prodejních jednotek za den
Zvláštnosti projektu
Při realizaci bylo využito stávající logistické struktury. Jako zásobovací sklad slouží stávající výškový regálový sklad se 68 500 paletovými místy, který byl implementován u společnosti Migros výrobcem Witron už v roce 2002. Nový systém OPM byl kompaktně a prostorově úsporně instalován na střechu stávající budovy – to byla opravdu mimořádná výzva pro tým architektů společnosti Migros a plánovací tým Witron. Dále pak bude část stávajícího zařízení i nadále využívána mimo jiné pro manipulaci s akčním zbožím a s produkty s živočišnými tuky, jako akumulační sklad pro expediční palety a pro vyřizování příjmu a výdeje zboží.
Výzva
Vzhledem k tomu, že společnost Migros vychystává při množstevním podílu 20 až 30 procent velký počet palet s nachystanými zakázkami s nápoji a PET lahvemi, bylo efektivní zpracování zakázek v zóně nápojů důležitým rozhodovacím kritériem pro využití systému OPM. Jednoduché procesy, které vycházejí z praxe, splňují i zde vysoké požadavky společnosti Migros na kvalitu. Automatické vkládání další vrstvy kartonu pro zesílení slože, zajištěné přímo stroji COM, přispívá k signifikantnímu zvýšení stability při plně automatickém skládání palet s nápoji.
Hodnocení zákazníka
Zavedení systému OPM se společnosti Migros vyplatilo – výsledky mluví samy za sebe. Dnes už dodavatelské řetězce Migros téměř vůbec nejsou náchylné na sezónní nebo povětrnostní vlivy a tím v důsledku i na situace s vyprodanými prodejními regály. Dříve jsme v porovnání s dneškem potřebovali výrazně větší rezervu a ani jsme nedokázali vychystávat zboží v tak přesných časových lhůtách. Nebylo možné ani vychystávání zakázek podle požadavků poboček, orientované na požadavky jednotlivých obchodů.