Projekty / Elektrospotřebiče / přístroje / elektronika / Pepperl+Fuchs automatizuje za pomoci společnosti WITRON
Pepperl+Fuchs automatizuje za pomoci společnosti WITRON
Z důvodu stálého růstu podniku, vstupu na nové segmenty trhu a v důsledku neustálé realizace individuálních požadavků zákazníka naráží stávající kapacity logistiky firmy Pepperl+Fuchs v hlavním sídle v Mannheimu na své hranice. Bylo nutné zřídit nový centrální sklad. Výstavbou nového evropského distribučního centra, European Distribution Center (EDC) v Mannheimu spoléhá odborník na automatizaci v oblasti skladování a vychystávání zakázek na moderní automatizované řešení logistiky od dodavatele WITRON, které výrazně zvyšuje efektivitu a hospodárnost ve všech procesech a i pro budoucnost skýtá možnosti dalšího růstu.
Zákazník: Pepperl+Fuchs
Z evropského distribučního centra EDC dodává společnost Pepperl+Fuchs od začátku roku 2012 hotové výrobky jak všem evropským zákazníků tak i do obou distribučních center v USA a v Singapuru. Kromě toho jsou z Mannheimu zásobováni nakoupenými surovinami a konstrukčními skupinami i všichni světoví výrobci.
Místo
Mannheim
Odvětví
Elektrospotřebiče / přístroje / elektronika
Produkty
56 000 různých položek
Řešení
OPS
Svazek
4800 orderlines za den
Zvláštnosti projektu
Rozsáhlé výrobní portfolio společnosti Pepperl+Fuchs v oblasti senzorů znamenalo, ve veškeré příkazové prvky, optické závory, skenery, plošné skenery a induktivní přibližovací vypínače pro projekt dodala sama společnost Pepperl+Fuchs. Jen ve vlastním EDC bylo instalováno přes 1000 senzorů. Mimořádným prvkem systému je laserový skener 2D R2000: jedná se o interaktivní vysoce výkonný skener se snímáním v režimu 360 stupňů
Výzva
Evropské distribuční centrum EDC o rozloze 4200 m2 je vybaveno automatizovaným skladem drobného materiálu s boxy se 32 000 úložnými místy a konvenčním prostorem s 1000 paletovými místy. V automatizovaném skladu drobných součástí skladuje společnost veškeré položky, které je možné uložit v boxech, s výjimkou zboží s nízkým obratem. Paletový sklad přebírá funkci zásobování automatického skladu drobných položek. K tomu, aby bylo možné efektivně a prostorově šetrně uložit vysoký počet více než 56 000 různých položek, jsou boxy použité pro skladování rozděleny až na osm přihrádek. Obsazení boxů je naskenováno automaticky na příjmu zboží. Systém OPS umožňuje skladování a vychystávání v rámci jediného systému. Modulární řešení je tvořeno integrováním automatického skladu drobného zboží (AKL) a vychystávacích pracovišť na vstupu, které jsou sekvenčními akumulacemi nebo řešením s příčnými přepravnými vozíky (QVW), použitými u Pepperl+Fuchs v rámci inovace, maximálně izolovány od rychlých regálových zakladačů. Tím je zajištěna maximální individuálnost všech pracovních procesů. Položky jsou v rámci systému OPS připraveny na pracovištích pro odběr a balení na základě principu zboží k člověku. Díky flexibilitě systému je možné v boxech ukládat zásobníky, krabice nebo malé nosiče nákladu o různých velikostech, výškách a s různým rozdělením. Pracoviště jsou obsazena různě podle stavu zakázek. Vychystávání až 4800 orderlines denně probíhá na pěti vychystávacích pracovištích a na devíti balicích pracovištích metodou „Pick and Pack“ přímo do krabic pro odeslání nebo do krabice pro konkrétní zakázku pro zásobování výroby. To odpovídá výkonu vychystávání zakázek 500 picks za hodinu. Přitom je možné na každém vychystávacím pracovišti paralelně zpracovávat až osm zakázek. Několikanásobné jištění, které zajišťují systémy Pick-by-Light, Place-to-Light a skenování plochy, zaručuje maximální spolehlivost při vychystávání. Zakázky s položkami z automatizovaného skladu drobného zboží i ze skladu palet nebo dlouhého materiálu jsou sestavovány na zvláštním pracoviště do kompletní dodací jednotky. Pracovníci vychystávání zakázek ve skladu palet / skladu dlouhého materiálu pracují za podpory bezdrátového datového systému WITRON.
Hodnocení zákazníka
Pro společnost WITRON jsme se rozhodli z toho důvodu, že nás řešení OPS ve spojení s konceptem QVW přesvědčilo nejvíce ze všech předložených návrhů řešení. Jedná se o inovativní techniku, která umožní vysoký výkon zařízení s efektivním vychystáváním zakázek při minimální chybovosti. Koncepce je prostorově úsporná, má vysokou disponibilitu a přesně se hodí do naší infrastruktury. Kromě toho jsou všechna pracoviště od příjmu až po výdej zboží zabezpečena příčnými dopravníkovými vozíky, čímž ušetříme spoustu metrů dopravníkové techniky, protože nejsou nutné trasy se smyčkami a třídicí linky.