Projekty / Automobilový průmysl / Centrální distribuce náhradních dílů Porsche
Centrální distribuce náhradních dílů Porsche
Výrobce sportovních vozů Porsche z Zuffenhausen centralizoval celosvětovou logistiku náhradních dílů do pobočky Sachsenheim. Aktuálně je odtud každoročně dodáno 3,2 milionů zakázek.
Zákazník: Porsche
Porsche, výrobce prvotřídních sportovních vozidel, investoval do obřího projektu více než 100 milionů euro. Ze Sachsenheimu bude centrálně zásobováno náhradními díly více než 700 prodejců společnosti Porsche po celém světě. Pobočka nyní zaručuje distribuci zhruba 85 000 nejrůznějších součástí značky Porsche nebo čísel materiálů: všechno od jednotlivých šroubů až po kompletní Hard-Top.
Místo
Sachsenheim
Odvětví
Automobilový průmysl
Produkty
85 000 různých součástí
Řešení
AKL, OPS
Svazek
3,2 milionů zakázek za rok
Zvláštnosti projektu
Pro optimalizované zpracování zakázek je sklad náhradních dílů Sachsenheim rozdělen na automatický systém skladování a vychystávání drobných součástí a na ruční oblasti skladování a vychystávání středně velkých a velkých dílů. Prostorově šetrné a kompaktní skladování širokého spektra drobných součástí v automatizovaném skladu drobných součástí (AKL) probíhá v plastových boxech o různých velikostech a rozměrech. Středně velké díly jsou skladovány v gitterboxech a velké díly na ohradových nebo dřevěných paletách. „Tyto clustery ve třech i z organizačního hlediska samostatných jednotkách nám umožní ideální průběh procesů v rámci funkčních systémů „zboží k člověku“ nebo „člověk ke zboží““, říká pan Wels. „Tím je také proveditelné co nejpozdější řízení zakázek ve skladu v souladu s příslušnou dobou průběhu.“ Odpadá mezioperační konsolidace - tím šetříme čas a potřebnou manipulaci a zaručujeme přímý tok zboží. Koncepce tažného vozíku funguje ve skladu náhradních dílů jako vnitropodnikový přepravní systém, jehož pomocí jsou propojena tři oddělení s příjmem zboží, balením zboží a výdejem zboží. Toto technicky jednoduché a odolné řešení zajišťuje pomocí definovaného jízdního řády pravidelný tok materiálu a tím i permanentní tok zboží ve skladu. Jedná se o jeden ze základních principů v logistice společnosti Porsche. Srdcem centra náhradních dílů v Sachsenheimu je vysoce dynamický sklad drobného materiálu (AKL), za jehož návrh a realizaci odpovídá firma Witron. Rozhodnutím pro experta na logistiku z Parksteinu došlo k dalšímu rozšíření důvěrné spolupráce obou firem. Již v roce 2000 implementovala společnost Witron pro Porsche systém bezdrátového přenosu dat TMS (Transport Management System) v dosavadní pobočce Ludwigsburg a v různých externích skladech. Tento systém optimalizuje tok materiálu z příjmu zboží až do expedice v rámci systému správy skladu v SAP LES. „Spoléháme na dlouhodobá partnerství. Ale na partnerství je nutné neustále pracovat a obnovovat je“, říká Jürgen Wels. V létě 2011 byla společnost Witron oceněna cenou „Porsche Supplier Award“ od firmy Porsche v kategorii „nevýrobní materiál“. Toto ocenění je propůjčeno každoročně desíti nejlepším dodavatelům a poskytovatelům služeb pro výrobce sportovních vozů.
Výzva
Ve dvou stavebních fázích, které byly realizovány v průběhu tří let, vznikly dvě haly o celkové skladové ploše téměř 113 000 metrů čtverečných. „V centru pro náhradní díly v Sachsenheimu šlo především o to, abychom dosáhli špičkových výkonů v oblasti fyzické logistiky na principu toku zboží“, říká Jürgen Wels. „Z tohoto důvodu chceme ve všech procesech dosáhnout optimálního poměru nákladů a užitku.“ Velmi důležitým faktorem je přitom čas. Pokud si dnes některý z prodejců objedná u Porsche náhradní díl, dostane ho v rámci Evropy zpravidla do 24 hodin, v ostatních regionech světa do 48 hodin. Sortiment přitom nezahrnuje pouze veškeré náhradní díly aktuálních modelů Porsche – z důvodu zvyšující se rozmanitosti v uplynulých letech je už jen to velkou výzvou. Ke skladovaným položkám patří také zásoby pro veterány, zvláštní výrobky pro prodejce (např. aditiva) a odnedávna také díly pro výrobu prototypů ve vývoji.
Hodnocení zákazníka
V nové pobočce jsme dosáhli všech našich strategických cílů. Porsche nabízí v rámci prodeje náhradních dílů průkopnické optimum v oblasti logistiky součástí, hodnotí průběžně projekt šéf logistiky společnosti Porsche, Jürgen Wels. Dosáhli jsme vysoké flexibility ve všech procesech a čerpáme z výhod ještě rychlejšího přístupu k položkám. Disponibilita zařízení v rámci kompletního procesu je s hodnotou 99 procent v oblasti absolutní špičky, a to i ve srovnání s ostatními. Konsekventně byly splněny požadavky krátkých tras a ergonomie procesů na všech pracovištích.