Řešení / Akumulační sklad zboží
Akumulační sklad zboží
Pomocí dopravníků pro naskladňování zboží jsou hotové vychystané zakázky pro zákazníky mezioperačně akumulovány v akumulačních skladových místech s dvojitou hloubkou pro europalety nebo s trojitou hloubkou pro systémové palety s mobilními kontejnery (Roco). Ke zvýšení disponibility zařízení jsou na systémových paletách přepravovány a uskladněny mobilní kontejnery. Příprava mobilních kontejnerů v souladu se zásilkou probíhá bez systémové palety na přípravné dráze.
Výhody
Všechny přepravní prostředky, které patří k jedné jízdní trase, jsou uskladněny převážně ve společném modulu. Každý modul je vybaven až dvěma speciálními vysokorychlostními regálovými zakladači s posuvnými teleskopickými vidlemi, které předávají zásilky na přípravné dráhy akumulace. Ústřední inovací je, že díky patentované technologii Witron je možné na stejné dráze se zásilkami je možné současně přepravovat ve smíšeném provozu jak europalety, tak mobilní kontejnery. Všechny přepravní prostředky jsou řízeny pomocí IT a v režimu Just-in-Time k expedici. Jsou vytříděny podle tras nebo dokonce už podle poboček a k tomu ještě v optimálním pořadí pro nakládku nákladního automobilu a jsou takto připravené předány pracovníkům nakládky na expedičních dopravnících.
  • Vysoká míra hospodárnosti z důvodu zkrácení prostojů nákladních automobilů,
  • méně plochy při stejné kapacitě akumulace.
  • Úspora manipulačních vozíků z důvodu automatizace procesů
  • Současná automatická akumulace a příprava zásilek na europaletách a mobilních kontejnerech v rámci společného systému
  • Vysoká dynamika díky krátkým trasám mezi akumulací na výstupu zboží a vraty na výstupu zboží
Zvláštní vlastnosti
Energeticky úsporné technologie a procesy společnosti WITRON se pozitivně odrážejí v bilanci CO2 firmy. Zcela naložené přepravní prostředky, vychystané na základě propracovaných algoritmů, v kombinaci s vysoce efektivním vyřízením zásilky, zaručuje optimální vytížení nákladních automobilů, zabraňuje vzniku nevyužitého úložného prostoru, snižuje jízdy naprázdno a je tak značným příspěvkem k ochraně životního prostředí.