Řešení / GTP - Goods To Person
GTP - Goods To Person
Úplnou integrací nově vyvinutého řešení Goods To Person (GTP, „zboží ke člověku“) do komplexního řešení OPM je nyní možné dosažení ergonomického a hospodárného vychystávání v souladu s požadavky pobočky a konsolidace položek, které nelze zpracovávat automaticky, přímo na zásilkové jednotky, které již byly vychystány pomocí systému OPM.
Stupeň automatizace
Částečná automatizace
Vychystávací jednotka
Manipulační jednotky / Cases
Výhody
Manipulační jednotky jsou připravovány pomocí systémového řízení na bázi inteligentního propracovaného algoritmu buď na skladových tácech nebo na přepravkách OPM na pracoviště GTP. Tím je možné snáze splnit specifické požadavky zakázek, jako je například konsolidace podle skupiny zboží.
  • Využitím nejmodernějšího nástroje k vizualizaci a sekvenční přípravy skladových a expedičních jednotek jsou do značné míry eliminovány chyby při vychystávání. Systém zadává manipulované položky ve správném pořadí.
  • Na pracovišti GTP dochází k minimalizaci tras, které musí zaměstnanci během práce překonat a v závislosti na variantě systému GTP jsou někde tyto trasy redukovány kompletně. Totéž platí pro neergonomické zvedání a přenášení.
  • Pokud v aplikacích, které jsou závislé na teplotě (čerstvé zboží / hluboce mražené zboží), probíhá příprava prodejních jednotek v bedýnkách, může být pracoviště GTP dokonce umístěno v teplejším pracovním prostředí, protože tím není přerušena kontinuita chlazení (v závislosti na rychlosti přípravě).
  • Stopa CO2 se zlepšuje, protože je možné na zákaznické palety/do mobilních kontejnerů umístit produkty o různých parametrech (velikost, hmotnost, manipulace, stabilita), čímž se i při přepravě signifikantně redukuje počet nosičů nákladu, které nejsou optimálně naložené.
  • Řešení navíc zajistí úsporu plochy ve skladu, protože položky mimo standardní parametry, které nelze automatizovanou cestou manipulovat, nemusí být trvale připravováno v samostatných procesech vychystávání nebo v logistických prostorech, ale zůstává až do aktuální potřeby ve výškovém skladu / ve skladu přepravek.
  • Odpadají časově náročné jízdy vysokozdvižnými vozíky na dlouhé trasy s relativně malým počtem procesů odebírání.
Odvětví
Obchod / distribuce
Zvláštnosti
Především v oblasti čerstvého a hluboce mraženého zboží, ale i v sortimentu suchého zboží sáhnou zákazníci obzvláště rádi po tomto řešení z důvodu diferencovaného počtu položek produktů, které není možné plně automaticky manipulovat – a to nejen s ohledem na dobrý zákaznický servis a servis na pobočkách. Především v prostředí logistiky jsou pracoviště budoucnosti důležitým kritériem při náboru zaměstnanců při stále zvyšujícím se nedostatku specializovaných pracovních sil. Tím se firma prezentuje jako atraktivní zaměstnavatel a generuje udržitelné konkurenční výhody z ekonomického, ekonomické, ekologické a sociálního hlediska.