Řešení / MPS - Module Picking System
MPS - Module Picking System
Pomocí paletového vychystávacího systému MPS je možné hospodárně a efektivně skladovat těžké, objemné a neskladné zboží na a vychystávat je na palety nebo gitterboxy. Uživateli pomáhají technologie Pick-by-Light.
Stupeň automatizace
Částečná automatizace
Vychystávací jednotka
Těžké a neskladné díly
Výhody
MPS je systém zboží k člověku, podporovaný technologií Pick-by-Light. Počítač k řízení materiálového toku Witron řídí všechny potřebné pohyby palet ze skladu s výškovým regálem a signalizuje pracovníkům odebrané množství pomocí displeje Pick-by-Light.
  • Vychystávání objemných, neskladných a těžkých položek včetně obalových jednotek do automaticky osazovaných vychystávacích uliček
  • Kontinuální a automatizovaná příprava vychystávaného zboží pomocí příčných vozíků
  • Pevně definované vychystávací zóny s velmi krátkými trasami pro vychystávání
  • Pomaloobrátkové zboží: dynamické přípravné plochy
Zvláštní vlastnosti
Dynamická fronta k odběru zboží je generována pomocí příčných podávacích vozíků v souladu s požadavky zakázky. Umístění palety nebo gitterboxu se zakázkou do fronty k odběru je provedeno centrálně mezi jednotlivými paletami ve skladu. Tím je omezeno zvedání a trasy, které musí zaměstnanci ujít, na minimum a i přes nehomogenní spektrum výrobků je možná práce podle zásad ergonomie. Tím je možné také paralelní vychystávání několika zakázek současně jak na paletách, tak na gitterboxech.
Odvětví
Prodej techniky