Řešení / OPM - Order Picking Machinery
OPM - Order Picking Machinery
OPM je plně automatické vychystávání na klíč pro maloobchod potravinami. Postupně jsme řešení implementovali do páté generace a je žádané po celém světě. Používá se v suchých skladech, ve skladech ryb i v mrazírnách. Systém OPM se aktuálně osvědčil ve více než 90 projektech ve 13 zemích světa. První zákazníci už využívají řešení s multikanálovými funkcemi (omnichannel) a s podporou umělé inteligence.
Stupeň automatizace
Plně automatický systém
Vychystávací jednotka
Prodejní jednotky
Výhody
Pomocí systému OPM je možné kompletně vychystat téměř 95 % spektra výrobků kompletního sortimentu na palety nebo mobilní kontejnery bez využití personálu, v plně automatizovaném režimu, podle požadavků poboček a v logickém sledu. Srdcem systému je zakládací přípravek COM (Case Order Machine). Ten umožňuje při výkonu systému vyšším než 500 manipulací za hodinu vychystávat prodejní jednotky, šetrně k výrobkům a „store-friendly“, na různé nosiče.
  • Palety nebo mobilní kontejnery naložené až o 20 % více
  • Použití pro suché zboží i pro čerstvé a mražené zboží
  • Vychystávání na palety i na mobilní kontejnery
  • Vychystávání „Store friendly“ orientované na požadavky pobočky
Zvláštní vlastnosti
Na základě modulárního uspořádání a flexibility systému vychystávání je bez problémů možné hospodárné využití ve skladech téměř všech velikostí nezávisle na tom, zda uživatel vychystává v distribučním centru 15 000 nebo více než 450 000 prodejních jednotek za den a nezávisle na tom, zda spektrum výrobků obsahuje 300 nebo více než 10 000 položek. Srdcem systému je zakládací přípravek COM (Case Order Machine). Ten umožňuje při výkonu systému vyšším než 500 manipulací za hodinu vychystávat prodejní jednotky, šetrně k výrobkům a „store-friendly“, na různé nosiče.
Odvětví
Obchod / distribuce