Řešení / OPS - Order Picking System
OPS - Order Picking System
Automatizovaný systém vychystávání OPS je integrací automatického skladu drobného materiálu (AKL), rozdělovací smyčky a předem osazených vychystávacích stanovišť. Položky jsou v rámci systému OPS připraveny na vychystávacích pracovištích k vychystání na základě principu zboží ke člověku podle zakázek a sekvenčně.
Stupeň automatizace
Částečná automatizace
Vychystávací jednotka
Jednotlivé kusy a výrobky s malým objemem
Výhody
Integrované sekvenční akumulace zajišťují zrušení propojení procesů naskladnění a vyskladnění od procesů vychystávání. Systémy OPS umožňují skladování a vychystávání v jediném systému. Systém se osvědčil v celé řadě aplikací jako hospodárné a efektivní řešení v rámci automatické manipulace s velmi širokým spektrem položek po celém světě, v některých případech funguje na více než 100 000 různých položek.
  • Pohodlná manipulace, velmi široké spektrum zboží
  • Automatické generování a příprava podle sekvencí
  • Možnost paralelního vychystávání několika přepravek se zakázkami
  • Kombinace automatizovaného skladu a ergonomického pracoviště
  • Možnost doručení jakékoliv skladové přepravky do libovolného vychystávacího stanoviště
  • Úspora plochy díky kompaktní modulární konstrukci
Zvláštní vlastnosti
Systém OPS je zajímavý především pro distribuci náhradních dílů, protože podporuje nejrůznější varianty vychystávání. Kromě sériového vychystávání 1:1 je rovněž možné paralelní vychystávání do několika přepravek se zakázkami. Společnost WITRON implementovala taková zařízení, u kterých je na jednom vychystávacím stanovišti vychystáváno paralelně až 20 přepravek pro jednotlivé pobočky. Další variantou systému OPS je využití segmentovaných skladovacích přepravek / přepravek pro jednotlivé zakázky. Tím je možné bez potíží zvládat i extrémně široké spektrum položek, které obsahují velmi malé součásti. Všechny varianty systémů umožňují integraci funkcí odběru a balení.
Odvětví
Prodej techniky