Řešení / Dopravníková technika WITRON
Dopravníková technika WITRON
Paleta výrobků zahrnuje všechny rozhodující prvky dopravníkové techniky pro přepravky, bedny a palety. Vlastními silami vyvíjíme a na 180 000 m² plochy konstruujeme také stroj Case Order, který je centrálním prvkem systému OPM, včetně dalších perspektivních plně automatických vychystávacích zařízení.
Výhody
Regálové zakladače pro automatizované sklady drobných dílů a sklady přepravek, dráhy materiálových toků, válečkové dopravníky, řetězové dopravníky, pásové dopravníky, řemenové dopravníky, převyšovací dopravníky, příčné dopravníky, vyřazovací systémy, sekvencéry, přesouvače a celá řada dalších prvků je navrhována a vyráběna pro požadavky projektů WITRON. Naše dopravníkové prvky jsou navrženy pro nejvyšší míru disponibility - 7 dní v týdnu / 24 hodin denně. Tím zvyšujeme hospodárnost a snižujeme náklady po dobu životnosti. Kromě toho se společnost WITRON zaměřuje na efektivní využití energie a na možnosti údržby/trvanlivost své dopravníkové techniky.
Zvláštnosti
Kompletní praktické zkušenosti společnosti WITRON sesbírané při plánování, realizaci a za provozu zařízení plynou do výroby každé jedné součásti dopravníkové techniky. Optimalizace jsou prováděny tam, kde jsou smysluplné. Problémy mezi rozhraními IT, PLC, regulátorů, senzorů, akčních členů, pohonů a mechaniky patří minulosti.