Dodáváme kvalitu – dodávejte ji s námi!

Práce obchodního oddělení se přímo odráží na úspěchu společnosti WITRON . Toto oddělení zjišťuje optimální poměr ceny a výkonu u zboží a služeb, které společnost WITRON nakupuje od externích dodavatelů a zajišťuje dlouhodobou spolupráci se spolehlivými a moderními dodavateli.

Základním kamenem hladké spolupráce jsou nákupní podmínky, příručka dodavatele a směrnice o dodávkách zboží a služeb a o použitých obalech.

Všichni dodavatelé společnosti WITRON získávají přístupové údaje k portálu dodavatelů, který najdete pod následujícím odkazem. Zde získáte přístup k takovým charakteristikám, jako je dodržování dodacích termínů a kvalita, a můžete zde také uložit své portfolio služeb a výrobků v rámci svého profilu dodavatele. Uvedením kontaktních osob mohou dodavatelé zajistit, že společnost WITRON bude vždy komunikovat se správnými osobami u dodavatelů.

Noví dodavatelé

Dlouhodobý partnerský vztah s našimi dodavateli je pro nás velmi důležitý. Jakmile dodavatel prokáže své možnosti v oblasti nákladů, kvality a schopnosti dodávek, může se stát dodavatelem společnosti WITRON .

Máte zájem ucházet se o post dodavatele naší firmy?

Zašlete nám prezentaci vaší firmy a vaše certifikáty na adresu lieferantenportal(at)witron.de

Upozornění: Čím širší a aktuálnější údaje nám poskytnete, tím snadnější bude pro společnost WITRON posoudit dodavatele a vybrat ho pro vhodné poptávky.

Stáhněte si naše nákupní a obchodní podmínky, příručku dodavatele a směrnice:

Reklamační řád

Dodržování zásad ochrany životního prostředí a lidských práv je ústřední součástí odpovědnosti podniku, kterou společnost WITRON dennodenně naplňuje a kterou očekává i od svých vedoucích pracovníků, zaměstnanců a dodavatelů. 

Pro dosažení tohoto ambiciozního cíle je společnost WITRON odkázána na vaši podporu a součinnost. Každý management rizik „žije z tvrdých dat“, která jsou vyhodnocována a mohou se stát součástí řešení.

Lidská práva a udržitelnost v praxi jsou pro nás neoddiskutovatelné. Z tohoto důvodu nás informujte o porušování zásad ochrany životního prostředí a lidských práv u společnosti WITRON a u našich dodavatelů a o rizicích z hlediska jejich ochrany tak podrobně, jak je to jen možné.  Pokud se problém týká vás samotných, předejte nám rovněž co nejpodrobnější informace. Budeme vás v takovém případě co nejdříve kontaktovat.

Jednotlivé podrobnosti o ochraně životního prostředí a lidských práv jsou obsaženy v ustanoveních zákona o povinné péči podniku pro zabránění porušování lidských práv v dodavatelských řetězcích (dále jen „LkSG“). Zákon LkSG a další informace k tématu najdete zde.

Nicméně níže uvádíme pro snadnější orientaci obecný a nezávazný seznam zákonem sledovaných cílů:

  • Zákaz dětské práce;
  • Zákaz nucené práce, otroctví, nucené prostituce apod.;
  • Zajištění ochrany zdraví při práci;
  • Zákaz nerespektování svobody uzavírání dohod / svobody sdružování;
  • Zákaz nerovného přístupu;
  • Zákaz nepřiměřené mzdy; a
  • Zákaz způsobení škodlivého znečištění/zamoření půdy.

Příslušné informace a upozornění zasílejte písemně nebo e-mailem na následující adresu:

WITRON Logistik + Informatik GmbH
Pověřenec pro lidská práva
Neustädter Str. 21
92711 Parkstein
Email: menschenrechte(at)witron.de

Můžete také využít náš systém oznamování na adrese https://witron-gruppe.meldestelle-bsp-security.de/.

Vaše sdělení budeme samozřejmě zpracovávat důvěrně. Nikdo se nemusí obávat jakéhokoli znevýhodnění z důvodu předání užitečných a věcných informací. Nicméně protiprávní anebo urážlivá vyjádření jako jsou urážky, falešná obvinění, pomluvy apod. budeme odpovídajícím způsobem postihovat.

 

Děkujeme za vaši spolupráci!
Datum: 01.01.2024

Natalie Kick
Pověřenec pro lidská práva u společností skupiny WITRON