Řešení optimálního toku materiálu

Naši zákazníci si kupují příslib: WITRON dodává optimální tok zboží, spolehlivý a dohodnutý výstupní výkon a tím i přidanou hodnotu pro logistiku. V centrum pozornosti je užitek pro zákazníka, ne technologie. Naše řešení respektují vaše požadavky a pomáhají nám dodržet náš příslib. S našimi zkušenostmi z více než 2000 projektů umíme řídit procesy a optimalizovat je.

OPM je plně automatické vychystávání na klíč pro maloobchod potravinami. Postupně jsme řešení implementovali do páté generace a je žádané po celém světě. Používá se v suchých skladech, ve skladech ryb i v mrazírnách. Systém OPM se aktuálně osvědčil ve více než 90 projektech ve 13 zemích světa. První zákazníci už využívají řešení s multikanálovými funkcemi (omnichannel) a s podporou umělé inteligence.
FPM je výkonný systém plně automatizovaného vychystávání zboží v expedičních centrech bez trvalého stavu skladu. Tento systém je komplexně integrován od vstupu po výstup zboží (Flow Through). Koncepce FPM je proto řešením pro logistiku čerstvých produktů, která probíhá prakticky výhradně přes distribuční sklady bez stálého stavu zásob a klade vysoké požadavky na rozmanitost položek, kvalitu výrobků a parametr time-to-store.
Systém AIO je řešením skladové logistiky, které je vhodné pro systémy všech velikostí a všechny obory, téměř všechny obchodní modely, struktury výrobků a distribuční kanály, s krátkými časy průběhu zakázek, integrovaným zpracováním vratek, ergonomické, flexibilní, odstupňované, a tím nanejvýš hospodárné.
V rámci systému DPS probíhá vysoce dynamické a automatické vychystávání drobného materiálu za podpory systému Pick-by-Light. Systém DPS pracuje na principu „zboží ke člověku“ / „člověk ke zboží“. Položky jsou v závislosti na struktuře zakázky podle potřeby nebo trvale ve frontě k vychystání, takže jsou neustále optimalizovány.
Automatizovaný systém vychystávání OPS je integrací automatického skladu drobného materiálu (AKL), rozdělovací smyčky a předem osazených vychystávacích stanovišť. Položky jsou v rámci systému OPS připraveny na vychystávacích pracovištích k vychystání na základě principu zboží ke člověku podle zakázek a sekvenčně.
Úplnou integrací nově vyvinutého řešení Goods To Person (GTP, „zboží ke člověku“) do komplexního řešení OPM je nyní možné dosažení ergonomického a hospodárného vychystávání v souladu s požadavky pobočky a konsolidace položek, které nelze zpracovávat automaticky, přímo na zásilkové jednotky, které již byly vychystány pomocí systému OPM.
Pod pojmem „skladový systém CPS“chápeme systém ručního vychystávání obchodních jednotek na palety nebo do mobilních kontejnerů s optimalizací tras, podporovaný bezdrátovou technologií, bezdrátovým přenosem dat a technologiemi Pick-by-Voice nebo Pick-by-Light.
Systémy ATS/ACS pro plně automatizované vychystávání kompletních nádob, kartonových krabic (čerstvé zboží, ovoce, zelenina) a přepravek na nápoje. Tento systém najdeme především v distribučních centrech čerstvého zboží v rámci maloobchodu s potravinami.
Box Order System (BOS) je výsledkem vývoje společnosti WITRON. Tento systém splňuje nejen vysoká očekávání v oblasti manipulace s výrobky, ale také klade nová měřítka v oblasti efektivity, průchodnosti a ergonomie v odvětví čerstvého zboží. Na základě vysoké míry flexibility je řešení dále použitelné i v logistice přepravek s nápoji.
Pod pojmem „řešení DPP“ chápeme koncepci průběžného skladování pro plně automatickou přípravu zakázek v souladu s požadavky jednotlivých poboček, které obsahují nejrůznější čtvrtinové a poloviční palety. Přitom mohou být zakázky metodou DPP vychytávány na palety i do mobilních kontejnerů.
Pomocí paletového vychystávacího systému MPS je možné hospodárně a efektivně skladovat těžké, objemné a neskladné zboží na a vychystávat je na palety nebo gitterboxy. Uživateli pomáhají technologie Pick-by-Light.
Pomocí dopravníků pro naskladňování zboží jsou hotové vychystané zakázky pro zákazníky mezioperačně akumulovány v akumulačních skladových místech s dvojitou hloubkou pro europalety nebo s trojitou hloubkou pro systémové palety s mobilními kontejnery (Roco). Ke zvýšení disponibility zařízení jsou na systémových paletách přepravovány a uskladněny mobilní kontejnery. Příprava mobilních kontejnerů v souladu se zásilkou probíhá bez systémové palety na přípravné dráze.
Paleta výrobků zahrnuje všechny rozhodující prvky dopravníkové techniky pro přepravky, bedny a palety. Vlastními silami vyvíjíme a na 180 000 m² plochy konstruujeme také stroj Case Order, který je centrálním prvkem systému OPM, včetně dalších perspektivních plně automatických vychystávacích zařízení.