Návrh, stava a provoz

Pro úspěšný projekt je podle nás rozhodující komplexní odpovědnost za plánování, IT systémy, řízení/PLC, mechaniku, realizaci, spuštění a údržba systému. Proto WITRON spoléhá na souzvuk Design - Build - Operate. Zákazník se může díky našim odborníkům a řešením soustředit na své hlavní podnikání. Tím mu šetříme čas a peníze.

Stále více zákazníků nám svěřuje svou logistiku, protože procesy jsou stále komplexnější a často se našim zákazníkům ani nedostává odborného personálu pro údržbu a technickou údržbu techniky náročných strojů. Jsme dodavateli logistických řešení typu End-to-End na míru, řešení, která slibují našim zákazníkům konkurenční výhodu.

Návrh
Stava
Provoz
Návrh

Naši zákazníci od nás očekávají kompletní balíček pro svou logistiku. Máme v úmyslu pro ně naplánovat řešení, realizovat je a ve většině případů je dokonce i provozovat. Design zařízení je prvním krokem zákaznického projektu. Spolu s našimi zákazníky vyvíjíme celkovou logistickou koncepci.

 

Společně řešíme otázky spojené se skladovou technikou, technologiemi vychystávání, ergonomie, uživatelské zkušenosti (UX) a použitelnosti a staráme se o efektivní využití energie. Našim zákazníkům zajišťujeme komplexní odpovědnost za funkčnost a doživotní partnerství. Od prvotní analýzy dat ze stávajícího logistického systému až po klasifikaci a výběr vhodných pracovníků do logistického oddělení, to jsou zkušeností a know-how v oblasti plánování logistiky značky WITRON. Naši kolegové mají kromě znalostí v oblasti plánování také vědomosti z oboru technologií. Disponujeme znalostmi o strojích a řešení zapojujeme do ekosystému u zákazníka tak, abychom logistické centrum řídili ekonomicky i ekologicky.

 

Kromě výstavby nových logistických center podporujeme také naše zákazníky při etablování obchodních modelů budoucnosti. Dobrým příkladem je Libri. Projekt je směsicí obchodní a výrobní logistiky a pořádně zaměstnal inženýry společnosti WITRON. IT systémy bylo nutné aktualizovat na nejmodernější úroveň, řídicí a regulační technika a veškerá dopravníková technika získala update. Tento projekt modernizace je ale podstatně širší, zahrnuje také nový tok materiálu.

 

Jsme dodavatelé logistických služeb. Ne však v klasickém smyslu slova, my navrhujeme design skladů a kompletní hodnotové řetězce a snažíme se o vytvoření optimalizace End-to-End. Logistické centrum řídí tok zboží, proto nás čekají spolu s novými technologiemi také nové úkoly. Chceme dosáhnout další optimalizace strojů, ale mnohem větší potenciál zvyšování efektivity leží v oblasti výměny informací mezi dopravou, logistickým centrem a koncovým zákazníkem. Dokážeme zboží ve skladu nachystat velmi rychle, ale to zákazníkovi nijak nepomůže, pokud pořád ještě u rampy nestojí náklaďák. Z ekonomického a ekologického hlediska to nedává smysl. Inteligence v procesech ušetří peníze, zvýší flexibilitu a pomůže nám při udržitelnější práci s procesy. Myšlenka naší platformy vytváří transparentní a efektivní procesy.

Stava

Neustálý vývoj v oblasti průmyslu IT mění i systém správy skladu, náš Warehouse Management System (WMS). Kromě standardních funkcí ve správě skladu, jako je celopodnikový záznam a správa všech položek a zásob pod jedním uživatelským rozhraním, flexibilní konfigurace skladů, kontroly kvality a inventury až po rozsáhlé funkce statistiky, diagnostiky, simulací a vizualizací, nabízí systém řízení skladu WITRON další řadu výhod v oblasti výkonnosti. Jeden příklad za všechny: bezproblémové napojení nejrůznějších podsystémů. Může se jednat o mobilní ruční bezdrátové terminály nebo systémy Pick-by-Voice, systémy řízení stohování, automatizované procesy materiálového toku nebo řešení Pick-by-Light. Systém řízení skladu výrobce WITRON spojuje různé subsystémy a typy skladů do jedné platformy.

 

A myslíme ještě o krok dále. Chceme pro naše zákazníky vytvořit logistickou platformu, dáváme nový význam spojení User Experience (UX) a využíváme Data Science pro projekty učení strojů, Machine Learning.

 

V minulosti jsme měli velmi blízko hardwaru, v začátcích jsme sami vyvíjeli řídicí jednotky. Nyní se poněkud posouváme směrem od hardwaru, ale kontakt a pochopení přitom neztrácíme. IT není samoúčelná disciplína. Musíme se neustále ptát, proč a k čemu máme aplikaci vyvíjet a jak bude vypadat dopad ve fyzickém světě. Ve veřejné diskuzi dominují mnozí zastánci hyperfunkčních systémů IT. My ale říkáme: To ale vyžaduje znalosti v oboru mechaniky, řízení a procesů. Vývoj IT nebo dokonce učení strojů nebude fungovat bez specifických znalostí.

 

Optimalizujeme dobu potřebnou pro servis, snižujeme náklady, zvyšujeme kvalitu a těchto tří cílů chceme dosahovat udržitelně.

Provoz

Výraz „operate“ pro společnost WITRON znamená: Zákazník se může díky našim odborníkům a řešením soustředit na své hlavní podnikání. Úspěšný model týmů OnSite společnosti WITRON se zrodil roku 1998 u společnosti SPAR ve Welsu. Vysoce dynamické procesy v automatizovaném logistickém centru tehdy vyžadovaly od společnosti WITRON hledání nových cest. O zařízení se tehdy staralo šest mužů, dnes je to více než 70 pracovníků. WITRON zaměstnává ve svých více než 60 OnSite týmech po celém světě více než 3700 pracovníků. Udržujeme sklad na nejvyšší míře provozuschopnosti, zákazník si kupuje službu a logistický výkon zajišťujeme my.

 

Klíče a šroubováky pořád ještě potřebujeme stejně jako dřív, ale se zvyšující se automatizací hledáme stále více pracovníků, kteří rozumějí datům, umějí ovládat systémy IT a rychle identifikují chyby. V této práci nám pomáhají inteligentní servisní nástroje založené na webovém rozhraní. Prostřednictvím inovativního vzdáleného servisu jako je helpdesk a servis systémů IT, opravy, individuální školení, globální síť náhradních dílů, ale i podpůrné softwarové nástroje „Witools“, získává zákazník všechno pro svůj každodenní úspěch. Kromě toho nabízí servis WITRON proaktivně zákazníkům analýzy, audity a služby v oblasti modernizace.

WITRON Mitarbeiter wartet das Logistikzentrum

Přímo u zákazníka

+
Týmy OnSite po celém světě
+
počet pracovníků, kteří se starají o procesy u zákazníka
+
procent spolupracovníků tvoří pevnou část provozu skladu
+
procent spolupracovníků pracuje ve střední a severní Evropě
+
obrat v milionech, který vytvoří WITRON poskytováním servisních služeb
+
počet metrů, na které vyšplhá členu OnSite týmu ve výškovém regálu.