CPMS je řešením pro průmyslovou výrobu vlnité lepenky

CPMS je zkratkou pro Corrugated Packaging Management System (systém řízení obalů z vlnité lepenky) a je používán v průmyslu vlnité lepenky po celém světě. Modulárně strukturovaný software podporuje dne 250 závodů na výrobu vlnité lepenky od poptávky zákazníků, přes výrobu, až po fakturaci. Výchozím bodem pro toto široké výrobní spektrum byl aktivní přístup společnosti WITRON v oblasti vývoje řídicích aplikací pro průmysl v 80. a 90. letech. Na základě těchto zkušeností vznikala první řídicí centra a plánovací systémy se specifickým průmyslovým zaměřením. Tyto první aplikace MES výrobce Witron byly rozšířeny o řadu funkcí orientovaných na prodej a distribuci. CPMS výrobce WITRON tak digitálně reflektuje celý řetězec výroby hodnot v továrně na výrobu vlnité lepenky. Možnosti konfigurace dovolují

využití systému CPMS ve výrobě klasických přepravních obalů až po vícedílné digitálně potištěné prezentační panely Point-of-Sales. Podniky s mnoha výrobními pobočkami čerpají z výhod volitelného příslušenství CPMS Multiplant, které umožňuje centrální řízení kapacit pomocí harmonizovaných dat. Naši zákazníci dnes stojí před novým úkolem, který spolu s nimi vyřešíme a zvládneme. Průmysl, podobně jako řada jiných oborů, výrazněji spoléhá na automatizaci a digitalizaci výrobních a logistických procesů. CPMS je proto platformou budoucnosti, která si vyměňuje rozsáhlá procesní data se stroji a zúčastněnými partnery v rámci dodavatelského řetězce s cílem kompletní optimalizace.

Prodejní modul
Výrobní modul
Logistický modul
Modul Multiplant
Moduly Add-on
Prodejní modul

Prodejní modul CPMS podporuje prodejní činnosti výrobce vlnité lepenky. Počínaje výrobou výrobku (na bázi FEFCO nebo podle vlastních definic), přes přípravu nabídek až po vystavení dodacích listů a faktur. Díky kalkulaci nákladů v rámci systému CPMS s možností konfigurace a dostupným cenových strategiím můžete svým zákazníkům velmi rychle připravit individuální cenové informace formou ceníků nebo nabídek. Při doručení zakázky může váš zákaznický servis využít přípravné práce jako šablonu a pomocí takových funkcí, jako je ověření kapacit a dostupnosti na skladě, rychle a s vysokou spolehlivostí stanovit dodací termíny. Systém CPMS tak podporuje rovnoměrné vytížení strojového parku nebo výrobních poboček a nabízí tím nástroj proti přetížení.

Výrobní modul

Modul CPMS „Výroba“ zahrnuje všechny funkce, které jsou potřebné ke správě, plánování a výrobě výrobních zakázek (podle typu zakázka od zákazníka nebo doplnění skladu). Po ověření a schválení výrobní zakázky budou předány příslušné požadavky na stroje na bázi navrhovaného plánování výroby a dodacího termínu do systému CPMS k optimalizaci prořezu a do plánu výrobního stroje. Na základě optimalizačních cílů, jako jsou minimální náklady a doby včetně dodržení dodacího termínu bude následně provedeno systémové plánování. Grafické plánovací rozhraní včetně nejmodernějších algoritmů plánování strojové výroby jsou podporou pro plánovače výroby k tomu, aby dosáhli optimálních výsledků plánování. Systém CPMS vám přenechává možnost volby mezi plánováním do budoucnosti a zpětným plánováním (často též pod názvem plánování push nebo pull). V popředí je přitom vždy dodržení přislíbených dodacích termínů . Veškeré tiskařské technologie, ať litografie, flexotisk a digitální tisk, jsou podporovány jako metody Preprint nebo Postprint.

Logistický modul

Modul CPMS „Logistika“ zahrnuje funkce efektivního řízení skladových zásob, plánování dopravy a vyřízení expedice. Přitom je zajištěna správa všech relevantních druhů materiálů jako jsou papírové role, nářadí a pomocný materiál, včetně polotovarů a hotových výrobků, a to pomocí jednotných základních funkcí. Nabízejí dostatečný prostor pro zvláštnosti spojené s materiálem nebo daným oborem, jako jsou např. registrace papírových rolí na WPA nebo záznam o využití nástrojů apod. a doplňují řízení skladových zásob. Plánování dopravy v systému CPMS nabízí moderní algoritmy pro automatizované sestavování dodávek při dodržení definovaných intervalů dodacích lhůt na základě elektronických map silniční sítě. Nakládku řídí terminály RF, které avizují řidičům vysokozdvižných vozíků nakládku a vytvářejí na tomto základě všechny přepravní dokumenty. Externí sklady, orientované na zákazníky, nebo centrální sklady v případě několika poboček můžete v rámci systému CPMS konfigurovat a systém dovoluje vytvořit dodací procesy, specifické pro daný systém.

CPMS Logistik WITRON
Modul Multiplant

Standardní verze systému CPMS je rozšířena o modul CPMS Multiplant, který rozšiřuje funkce CPMS o další výrobní pobočky podniku. Díky tomu je možná centralizace funkcí systému CPMS (regionální obchodní organizace, plánování nad rámec jednotlivých závodů) v rámci regionu ke společnému použití. Systém CPMS Multiplant například umožňuje logickou centralizaci prodeje pro několik výrobních závodů. Zakázky od zákazníků mohou být alokovány do jiných výrobních podniků (v případě odpovídající autorizace uživatele) v rámci několika málo interakcí na základě kritérií, jako je optimalizace vytížení nebo nejkratší dopravní spojení. Cenové rozdíly, které je možné očekávat při alokaci, vidí uživatel před rozhodováním v měně firmy.

Moduly Add-on

Moduly CPMS Prodej, Výroba a Logistika tvoří spolu s Packaging Core aplikační prostředí CPMS. To je propojeno pomocí Digital Access Layer s dalšími moduly Add On společnosti Witron, což je také základem pro napojení externího softwaru. Dostupné moduly CPMS Add On jsou tyto:

 

CPMS Data Warehouse: Obchodní data ze všech divizí CPMS Packaging Core jsou dostupná ve zvláštní datové struktuře tak, aby byl možný výkonný přístup pomocí standardních nástrojů BI.

CPMS EDI Messages: Zákazníci a partneři si mohou vyměňovat data obousměrně pomocí systému CPMS.

CPMS Forecaster + Optimizer: přídavným modul podporuje prognostiku spotřeby papíru a hotového zboží. Systém využívá vlastní zjištěné nebo zákazníkem zadané prognózy ke zjišťování optimalizovaných velikostí šarží pro doplňování. Optimalizace je založena na celkových nákladech a zohledňuje restrikce jako jsou kapacity a velikosti skladu.

Mobilní aplikace CPMS: Mobilní aplikace CPMS dovoluje procesy přehledné z prohlížeče, probíhá výměna dat s Packaging Core. Rozsah funkcí pokrývá oblasti v prodeji, ve výrobě a logistice, které čerpají z výhod této technologie.

CPMS Module

„Software neustále dále rozvíjíme.“

Dr. Stefan Bauer, WITRON

Už více než 30 let optimalizujeme procesy pro průmyslovou výrobu vlnité lepenky. K našim zákazníkům patří společnosti na výrobu obalového materiálu jako jsou International Paper, DS Smith, Smurfit Kappa, Dunapack, Stora Enso, Model, skupina THIMM, Delkeskamp Verpackungswerke a další. Pomocí aplikace CPMS můžete průběžně integrovat do systému všechny obchodní oblasti. Napojení systémů, jako je finanční účetnictví, CAD, stroje, dopravníkové systémy a elektronické mapy k plánování tras, je možné pomocí standardizovaných rozhraní Digital Access Layer. Rozšíření/zlepšení zajišťujeme pomocí softwarového programu. Poskytneme vám podporu při implementaci, provozu i při požadavcích na rozšíření.

Dr. Stefan Bauer ist verantwortlich für das CPMS von WITRON.

CPMS Onlinetracker

Klikněte zde pro online sledování CPMS