Projekty / Obchod / distribuce / Hoogvliet sází na multikanálovou logistiku
Hoogvliet sází na multikanálovou logistiku
Generální dodavatel logistických systémů z Parksteinu realizuje v Bleiswijki (jižní Holandsko) vysoce moderní, automatizované distribuční centrum pro všechny distribuční kanály nizozemského prodejce potravin Hoogvliet. Strategický cíle Holanďanů zní: „nejatraktivnější multikanálový retailer na trhu“.
Zákazník: Hoogvliet
Po 25 letech uzavřel prodejce potravin Hoogvliet svůj ruční sklad v Alphen aan den Rijn a zřídil nové vysoce moderní multikanálové distribuční centrum v Bleiswijku. „Naše kvalita dodávek a zákaznický servis se od té doby ještě zlepšily, současně došlo k snížení nákladů na logistiku“, vysvětluje CEO společnosti Hoogvliet Siep de Haan.
Místo
Bleiswijk/Venray (Nizozemsko)
Odvětví
Obchod / distribuce
Produkty
11 700 různých položek – suché zboží, čerstvé zboží, mražené zboží
Řešení
OPM, DPS, CPS, Pick-by-Voice, automatická akumulace na výdeji zboží, automatizovaná akumulace prázdných obalů
Svazek
385 000 odbíraných jednotek za den, každodenní dodávky do více než 70 poboček a řadě zákazníků online
Zvláštnosti projektu
Na holandském retailovém trhu usilují o přízeň zákazníků různí místní a celá řada regionálních dodavatelů. Silně zastoupena je střední třída. Dodavatel plného sortimentu Hoogvliet patří k těmto regionálním dodavatelům a chce růst. Plán je jasný: Rodina vlastníků si přeje stát se se svým podnikem „nejatraktivnějším multikanálovým retailerem na trhu“. Pro CEO Siepa de Haana to před několika lety především znamenalo mimo jiné přemýšlet o nových strukturách v logistice. De Haan se ve spotřebitelském trhu v Evropě vyzná. Několik let pracoval mimo jiné pro Aldi dnes odpovídá za obchody pro střední spotřebitelskou třídu. „Omnichannel je pro nás důležité téma, protože si přejeme růst ve všech kanálech“, vysvětluje de Haan. Ctižádostivý plán vyžadoval ovšem změnu myšlení v rámci interních a externích procesů dodavatelských řetězců. Holanďané dlouho hledali, zkoumali různé systémy a roku 2017 našli jako partnera společnost WITRON. „Náš stávající ruční sklad byl najednou příliš malý a my jsme potřebovali vnést do našich procesů více efektivity, abychom mohli růst. A také jsme chtěli zachovat ergonomii, udržitelnost a mít přehled o nákladech“, vzpomíná de Haan. Starý sklad v Alphen aan den Rijn na jihu Nizozemska sloužil 25 let. V polovině roku 2020 otevřelo své brány nové Logistické centrum v Bleiswijku. Hoogvlietův tým hovoří o „páteři“, protože kompletní obchodní model byl a je závislý na novém logistickém centru.
Výzva
V části vyhrazené suchému a čerstvému zboží se používá systém Order Picking Machinery (OPM) s celkem 13 stroji Case Order Machines (COMs) k plně automatickému vychystávání obchodních jednotek na mobilních kontejnerech, a systém Car Picking System (CPS), což je poloautomatický vychystávací systém pro vychystávání prodejních jednotek s optimalizací dráhy. Před systémem OPM stojí automatický sklad přepravek. Pomocí systému CPS jsou v samostatné části vychystávány i tak zvané „nebezpečné položky“, jako jsou například spreje. V sortimentu suchého zboží navíc probíhá vysoce dynamické a částečně automatické vychystávání drobného zboží pomocí systému Dynamic Picking System (DPS). Ve výškovém skladu suchého a čerstvého zboží se šesti uličkami probíhá zásobování oddílů pro vychystávání zboží. Pro hluboko mražené zboží, ovoce a zeleninu včetně masných výrobků instaloval WITRON ruční vychystávací systémy. Po vychystání a konsolidaci různých vychystávacích zón provede příčný přepravní vozík a gravitační dopravníky automatizovanou přípravu zboží k přepravě na výdeji zboží.
Hodnocení zákazníka
„Naši kolegové musejí nyní myslet v procesech. To sice byla pro řadu našich zaměstnanců zpočátku velká změna, ale tento proces změn jsme společně se společností WITRON velmi dobře zvládli“, říká Siep de Haan. Během jednání 1:1 zprostředkovali odpovědní pracovníci nové úkoly. „Z našich více než 300 zaměstnanců v oblasti logistiky opustilo podnik pouze šest z nich. Na pracoviště, která odpadla v novém logistickém centru, jsme mohli řadu pracovníků integrovat do jiných oddělení firmy. Pro úspěch tak velkého a náročného projektu je rozhodující celý tým. Myslím, že kromě dobré koncepce a profesionálního řízení projektu má značný podíl na celkovém úspěchu týmová práce.“ De Haan je na své logistické centrum a svůj tým hrdý. „Kvalita našich dodávek a zákaznického servisu se ještě zvýšila, při současném snížení nákladů na logistiku. A to nás velmi těší. Ale takový projekt mění práci v celé organizaci. Každý se musí dále rozvíjet, jen potom může koncepce fungovat.“