Řešení / DPP - Display Pallet Picking
DPP - Display Pallet Picking
Pod pojmem „řešení DPP“ chápeme koncepci průběžného skladování pro plně automatickou přípravu zakázek v souladu s požadavky jednotlivých poboček, které obsahují nejrůznější čtvrtinové a poloviční palety. Přitom mohou být zakázky metodou DPP vychytávány na palety i do mobilních kontejnerů.
Stupeň automatizace
Plně automatický systém
Vychystávací jednotka
čtvrtinové, poloviční, prezentační palety
Výhody
Plně automatické vychystání prezentačních jednotek podle požadavků poboček přímo na paletě se zakázkou Automatizace zahrnuje všechny pracovní kroky od umístění podávaných čtvrtinových a polovičních palet na nosnou paletu v prostoru příjmu zboží, přes naskladnění, vychystání, mezioperační akumulaci, konsolidaci a zajištění před zahájením přepravy, až po zavezení do prostoru pro výdej zboží.
  • Plně automatické vychystávání objednávek pro zákazníky, které obsahují poloviční a čtvrtinové europalety nebo nebo mobilní kontejnery, pomocí regálového zakladače DPP
  • Vychystávání polovičních palet pomocí systému DPP-HBW přímo do výškového paletového regálu
  • Vychystávání čtvrtinových palet v modulu DPP
  • Sekvenční a rychlá přeprava palet s připravenou zakázkou do prostoru pro výdej zboží
  • Průběžná automatizace v rámci celého materiálového toku
Zvláštní vlastnosti
Služba doplňování (replenishment) vychystávacích zón, integrovaných ve skladech s boxy, je řízena výhradně ze systému a probíhá pomocí regálových zakladačů automatizovaného skladu drobného materiálu (AKL). Systém DPS kontinuálně kontroluje a upravuje klasifikaci struktury položek. Na základě statické a dynamické přípravy skladovaných položek se zkracují doby pohybu zaměstnanců ve skladu až o 75 %. Průběžná ergonomie hraje velkou roli na všech pracovištích. Počínaje pracovišti pro přebalení zboží do beden až po pracoviště pro vychystávání zakázek. Přenášení a zvedání beden je v systému DPS redukováno na minimum.
Odvětví
Obchod / distribuce